Tudományos-Kutatási Tanács

You are here

Art. 10 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:31

În maxim 5 zile de la înregistrarea dosarului de recunoaștere, Consiliul Cercetării Științifice prin președintele acestuia sau a unui membru delegat de președinte, verifică încadrarea instituției de învățământ superior din străinătate într-una dintre categoriile menționate în Art. 2 și 3.

Art. 7 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:30

În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice este Consiliul Cercetării Științifice.

Art. 1 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:26

Prezenta Metodologie se bazează pe Ordinul nr. 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, precum și pe celelalte reglementări legale în vigoare.

Art. 62 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 11:35

Capitolul III. Personalul didactic, de cercetare și auxiliar

Consiliul Cercetării Științifice

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. CCS coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Art. 9 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 17:07

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP colaborează în mod integrat cu:

  1. Comisia pe programele de studii;
  2. Consiliul Cercetării Științifice ITP, oferindu-i sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea și stocarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Institut;
  3. Consiliul de Administrație ITP.

Pages

Subscribe to RSS - Tudományos-Kutatási Tanács