You are here

Art. 10 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:38

Cifrele de școlarizare minime pentru studiile de masterat se stabilesc anual de Senatul ITP în concordanță cu nevoile Bisericilor fondatoare privind posturile ecleziale și de cercetare vacante, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul Facultății, ținând seama de performanțele absolvenților promoțiilor de masterat anterioare și de programele de cercetare elaborate de Consiliul Cercetării Științifice. Numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați sunt stabilite prin hotărârea Guvernului în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă organizație de asigurare a calității din țară sau străinătate, acreditată de Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Cuvinte cheie: