beiskolázási szám

You are here

Art. 10 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:38

Cifrele de școlarizare minime pentru studiile de masterat se stabilesc anual de Senatul ITP în concordanță cu nevoile Bisericilor fondatoare privind posturile ecleziale și de cercetare vacante, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul Facultății, ținând seama de performanțele absolvenților promoțiilor de masterat anterioare și de programele de cercetare elaborate de Consiliul Cercetării Științifice.

Subscribe to RSS - beiskolázási szám