oktatói állás

You are here

Art. 26 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 08:10

Pentru ocuparea posturilor didactice de conferențiar și profesor și pentru atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare științifică este prioritară în evaluare, în conformitate cu Metodologia privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare.

Art. 4 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/14 - 17:33

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime naționale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, potrivit OMEDCTS nr. 6560 din 20.12.2012 și Anexele nr. 1-35 apărută în MO nr. 890 bis/ 27.12.2013.

Art. 1 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/14 - 17:29

În Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) posturile didactice se ocupă prin concurs, organizat conform Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MEDC nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU, HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, modificat prin HG nr. 36/2013, Ordinul MEDCTS nr.

Art. 11 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 11:25

Capitolul IV. Condiții pentru înscrierea la concursul de ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Condițiile minime și obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la ITP sunt:

Art. 4 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 11:06

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime naționale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit OMEDCTS nr. 6560 din 20.12.2012 și Anexele nr. 1-35 apărută în MO nr. 890 bis/ 27.12.2013.

Subscribe to RSS - oktatói állás