You are here

Art. 4 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/14 - 17:33

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime naționale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, potrivit OMEDCTS nr. 6560 din 20.12.2012 și Anexele nr. 1-35 apărută în MO nr. 890 bis/ 27.12.2013.

Kulcsszavak:

Illetékes tisztség: