Senat

You are here

Art. 23 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:32

Dat fiind structura specifică a ITP, cotele-părți de reprezentare în Senat se realizează pe baza liniilor de studiu, în felul următor: dintre cele 9 cadre titulare alese 5 aparțin Bisericii Reformate, 3 Bisericii Unitariene și 1 Bisericii Evanghelice-Lutherane.

Art. 9 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:00

În toate structurile de conducere pot fi aleși numai membri ai comunității universitare, cadre didactice și cercetători, respectiv studenți de la toate ciclurile de studii universitare și forme de învățământ. Ponderea studenților în Consiliul Facultății și în Senat este de min. 25%.

Art. 7 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:59

Sunt declarate alese în Consiliul Facultății și în Senat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” și până la completarea locurilor eligibile, persoanele care au obținut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori prevăzuți pentru nivelul respectiv.

Pages

Subscribe to RSS - Senat