You are here

Art. 31 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 10:48

Senatul ITP are următoarele atribuții:

 1. aprobă misiunea ITP;
 2. garantează libertatea academică și autonomia universitară;
 3. elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 4. aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la propunerea rectorului;
 5. aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;
 6. aprobă proiectul de buget și execuția bugetară;
 7. aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie profesională universitară; avizează structura și componența Comisiei de etică;
 8. adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului elaborate de Ministerul Educației;
 9. aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea ITP;
 10. aprobă diverse regulamente interioare ale Institutului, regulamentele de organizare și funcționare ale diferitelor comisii și consilii ITP, precum și statutele aferente, inclusiv modificările, augmentările sau revizuirile acestora, care prin aprobarea Senatului devin părți integrante ale Cartei ITP;
 11. aprobă rapoartele de evaluare și asigurare a calității;
 12. aprobă structura anului universitar;
 13. încheie contractul de management cu rectorul;
 14. controlează activitatea rectorului și a Consiliului de Administrație;
 15. validează concursurile publice pentru funcțiile din Consiliul de Administrație;
 16. aprobă metodologia de concurs, scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare, precum și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare, evaluează periodic resursa umană;
 17. aprobă componența nominală a comisiilor de concurs;
 18. analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie de concurs și aprobă sau nu raportul asupra concursului; în urma aprobării rezultatului concursului se face numirea pe post și se acordă titlul universitar aferent;
 19. aprobă și comunică Ministerului Educației modalitatea de soluționare a situațiilor de incompatibilitate;
 20. soluționează contestațiile depuse de alte persoane decât candidații concursului;
 21. promovează personalul didactic și celelalte categorii de personal angajat conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare;
 22. stabilește criteriile de apreciere a activității didactice și de cercetare;
 23. încurajează cercetarea științifică și dispune de asigurarea editării și publicării;
 24. stabilește modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internă și internațională ale ITP, precum și încheierea de contracte în acest sens; aprobă invitarea pe o durată determinată a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate;
 25. aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale în cazul specialiștilor fără grad didactic universitar;
 26. aprobă, în baza autonomiei universitare, prin regulament, norma didactică, cu respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși limita maximă prevăzută de legislația în vigoare;
 27. avizează sarcini administrative temporare ale personalului didactic;
 28. înființează fundații; stabilește și folosește însemne și simboluri proprii;
 29. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele bugetare stabilite de Bisericile fondatoare;
 30. ia decizii privind patrimoniul ITP.

Cuvinte cheie:

Corp instituțional responsabil: