You are here

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară. Pentru studenții în mobilitate de studiu la o altă instituție de învățământ superior, disciplinele care nu pot fi echivalate cu cele din programul de studiu la instituția de bază, media se calculează exclusiv pe baza disciplinelor obligatorii, opționale sau facultative care pot fi echivalate cu cele din programul de studiu al anului curent (fără disciplinele raportate în avans și fără cele care nu se echivalează, sau nu au putut fi contractate la instituția gazdă).