átlagszámolás

You are here

Art. 141 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:40

Creditele disciplinelor care la încheierea unui semestru/an nu au fost luate în calcul vor fi utilizate într-un alt semestru/an ulterior când disciplina respectivă figurează în planul de învățământ generic al studentului.

Art. 140 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:31

Această regulă se aplică inclusiv în cazul studenților aflați în mobilitate în străinătate. La studenții în mobilitate vor fi luați în considerare numai notele la disciplinele obligatorii și opționale contractate la instituțiile din străinătate care se echivalează cu disciplinele din planul de învățământ generic aferent anului de studiu. Nu vor fi luate în considerare disciplinele raportate în avans, sau contractate în plus față de planul de învățământ generic.

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Subscribe to RSS - átlagszámolás