előre felvett tárgyak

You are here

Art. 146 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:54

În cazul în care studentul este admis, el va fi înscris în primul an de studiu. Notele anterioare de studii egale sau mai mari de 8 îi vor fi recunoscute. După primul an de studiu și cu acumularea unui număr de credite suficiente, el va putea să solicite înscrierea la o altă grupă, cu îndeplinirea condițiilor prezentului Regulament. Această condiție nu se aplică studenților exmatriculați din motive etice sau disciplinare.

Art. 141 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:40

Creditele disciplinelor care la încheierea unui semestru/an nu au fost luate în calcul vor fi utilizate într-un alt semestru/an ulterior când disciplina respectivă figurează în planul de învățământ generic al studentului.

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Art. 59 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:34

Studentul care într-un an universitar a obținut (a realizat sau a reportat) cel puțin 100 de credite din disciplinele obligatorii și opționale ale planului de învățământ (cu excepția celor la care s-a reînscris), poate solicita la începutul anului universitar următor comasarea ulterioară a doi ani de studii. În urma aprobării din partea Consiliului Facultății studentul va fi înscris în anul de studiu corespunzător (anul trei sau anul patru), și va satisface cerințele planului de învățământ valabil pentru promoția în cauză. Nu se poate aproba comasarea ultimului an de studiu.

Art. 55 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:28

Creditele se pot obține în avans și se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea creditelor). Obținerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea studentului și se aprobă de către decan.

Subscribe to RSS - előre felvett tárgyak