újravizsgázás

You are here

Art. 32 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 13:33

Dacă candidatul nu obține nota necesară pentru promovarea examenului oral acesta va trebui să se prezinte în următoarea sesiune numai pentru proba la care nu a fost promovată. Dacă candidatul nu obține nota necesară pentru promovarea examenului de prezentare și susținerea lucrării de licență / disertație, se poate prezenta la următoarea sesiune numai după ce a integrat în lucrare modificările recomandate de comisie.

Art. 143 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:44

Condiția de promovare a unui an universitar și de înscriere în anul universitar următor este acumularea (prin rezultate obținute, respectiv cele recunoscute și/sau reportate în acel an) a unui număr de minim 40 credite la disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al specializării (în afara eventualelor credite ale disciplinelor la care s-a reînscris studentul).

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Art. 129 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:44

De-a lungul unui an universitar studentul (chiar și pentru mărire de notă) se poate prezenta de cel mult două ori la examen din fiecare disciplină, dar numai o singură dată în sesiune. Examenul la o disciplină poate fi repetat o singură dată în sesiunea de restanțe.

Art. 131 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:42

În cazul în care studentul nu obține notă de promovare după reexaminare, poate solicita din nou reînscrierea la disciplina respectivă. Astfel va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învățământ la acea disciplină, mai puțin participarea obligatorie la cursuri (dacă a frecventat cursurile într-un procentaj corespunzător), după care se poate prezenta din nou la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă.

Subscribe to RSS - újravizsgázás