Ethics Committee

You are here

Az Etikai Bizottság biztosítja és ellenőrzi a tanulmányi, kutatási és adminisztrációs folyamatok etikai standardok szerinti kivitelezését. Az intézmény választott vezető tisztviselői nem lehetnek a bizottság tagjai.

Art. 37 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 12:40

Conducerea ITP asigură respectarea normelor deontologiei și eticii academice, în scopul prevenirii / combaterii plagiatului, a comercializării lucrărilor, precum și a oricărei tentative de fraudă. Conducerea ITP asigură totodată platforme electronice de verificare pentru autenticitatea lucrărilor.

Art. 1 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:21

I. Principii fundamentale

Codul Etic al Institutului Teologic Protestant se bazează pe sistemul valoric protestant creștin și reglementează cerințele vieții academice, ca de exemplu libertatea academică, autonomia personală, dreptatea și echitabilitatea, responsabilitatea, meritele profesionale, priceperea, cinstea și onestitatea, claritatea, caritatea, respectul și toleranța.

Art. 173 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 13:13

Capitolul VIII. Etica universitară și disciplina

La nivelul ITP funcționează Comisia de etică și deontologie universitară. Structura și componența Comisiei de etică și deontologie universitară este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală.

Art. 1 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică

Submitted by webadmin on Mon, 2020/09/07 - 15:43

Comisia de Etică este o structură a ITP înființată conform statutelor/canoanelor Bisericilor susținătoare privind promovarea eticii profesionale și a moralității creștine, precum și în baza Ordinului MECT nr. 4492/06.07.05. Comisia de Etică funcționează conform prezentului Regulament, aprobat de Senatul ITP.

Subscribe to RSS - Ethics Committee