You are here

Art. 172 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 13:13

Capitolul VIII. Etica universitară și disciplina

La nivelul ITP funcționează Comisia de etică universitară. Structura și componența Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar și aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală.

Illetékes intézeti testület: