You are here

Art. 176 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 13:14

Comisia de etică universitară funcționează conform regulamentului propriu, aprobat de Senatul ITP și are următoarele atribuții:

  1. urmărește respectarea codului de etică și deontologie universitară;
  2. asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
  3. analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară ITP;
  4. realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar și constituie un document public;
  5. contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
  6. realizează activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
  7. monitorizează desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
  8. colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
  9. alte atribuții stabilite conform legislației în vigoare în Codul de etică și deontologie profesională și în regulamentului propriu.

Responsible institutional body: