You are here

Art. 174 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 13:14

Comisia de etică universitară funcționează conform regulamentului propriu, aprobat de Senatul ITP și are următoarele atribuții:

  1. analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară ITP;
  2. realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar;
  3. contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
  4. atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  5. alte atribuții stabilite conform legislației în vigoare în Codul de etică și deontologie profesională și în regulamentului propriu, anexe ale prezentei Carte.

Illetékes intézeti testület: