decan

You are here

Art. 2 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:57

Organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și validarea internă a structurilor și funcțiilor de conducere are loc din 4 în 4 ani, cu respectarea principiilor legalității, a autonomiei universitare, a transparenței, a respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, a reprezentativității pe linii de studiu, a responsabilității, precum și a normelor etice și deontologice.

Art. 53 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 11:22

Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către Rectorul ITP. La concurs pot participa persoane care, pe baza audierii în plenul Consiliului Facultății, cu votul majorității simple a acestuia, conform Metodologiei organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice ITP, au primit avizul de participare la concurs. Consiliul Facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați (Legea Nr. 199/2023, art. 131, alin 9 b)). Decanul va fi numit de către rector. Mandatul decanului este de 5 ani.

Art. 39 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 11:10

Consiliul Facultății se întrunește ori de câte ori este necesar, din inițiativa decanului sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea ședinței se face de către decan. Ședința este statutară dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Art. 5 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 17:05

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:

  1. decanul ITP;
  2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
  3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  5. reprezentantul studenților;
  6. directorul general administrativ ITP.

Pages

Subscribe to RSS - decan