prorector

You are here

Art. 28 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 08:24

Participarea la manifestările științifice în țară sau străinătate poate fi sprijinită financiar. Asigurarea fondului se aprobă de Senatul ITP, iar cererile individuale sunt avizate de Prorector.

Art. 1 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 07:47

Organizare și conținut

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a propriilor regulamente, Regulamentul Centrului de Cercetare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, Statutul cercetătorului științific.

Art. 15 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 14:34

Președintele Consiliului Cercetării Științifice este totodată directorul Centrului. În această calitate, principale atribuții ale acestuia sunt:

  1. asigură conducerea executivă a activităților de cercetare științifică din cadrul Centrului;
  2. reprezintă Centrul în relațiile cu alte structuri de cercetare științifică din țară sau din străinătate, precum și cu organizații, instituții, persoane fizice etc. interesate de activitățile Centrului.

Art. 1 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 13:11

Aspecte și principii generale

Centrul de Cercetare ITP (referit în continuare prin Centrul) este o unitate academică de cercetare, organizată în cadrul ITP, fiind constituit în vederea răspunderii cerințelor actuale ale Bisericii și societății. Centrul intenționează să concentreze și să dezvolte experiența profesională pentru desfășurarea unei cercetări științifice performante în domeniul fundamental al teologiei.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 13:52

Definire și atribuții

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

  1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
  2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
  3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 31 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:54

VIII. Responsabilitate personală, socială și profesională

În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

  1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
  2. serviciul de calitate corespunzător;
  3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
  4. aplicarea legilor și a regulilor;
  5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 66 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:46

Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în acest scop de către rector, pe baza consultării senatului universitar. Prorectorul astfel desemnat este supus validării din partea Senatului.

Pages

Subscribe to RSS - prorector