You are here

Art. 32 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:54

Restul activităților didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate cu norma de bază în ITP. În ceea ce privește practica profesională realizat în afara ITP, Institutul va coopera cu mentorii unde studenții practicanți vor desfășura stagiul de practică conform convenției încheiate cu Bisericile fondatoare.

Felelős tisztség: