főállású oktatók

You are here

Art. 32 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:54

Restul activităților didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate cu norma de bază în ITP. În ceea ce privește practica profesională realizat în afara ITP, Institutul va coopera cu mentorii unde studenții practicanți vor desfășura stagiul de practică conform convenției încheiate cu Bisericile fondatoare.

Art. 30 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:52

Personalul didactic

Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii, având gradul de profesor universitar, conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări, cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat, din care cel puțin 80% să fie angajați cu norme de bază în ITP.

Subscribe to RSS - főállású oktatók