You are here

Art. 133 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:15

Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învățământ pentru anul curent de studii. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenți.

Illetékes tisztség: