javítóvizsga

You are here

Art. 129 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 18:44

De-a lungul unui an universitar studentul (chiar și pentru mărire de notă) se poate prezenta de cel mult două ori la examen din fiecare disciplină, dar numai o singură dată în sesiune. Examenul la o disciplină poate fi repetat o singură dată în sesiunea de restanțe.

Art. 134 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:16

Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate conform planurilor de învățământ și cel mai târziu cu 5 zile înaintea începerii noului an universitar. Acestea vor putea fi susținute în fața unei comisii a cărei președinte este titularul de disciplină. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obține o notă mai mare decât cea inițială.

Art. 133 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:15

Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învățământ pentru anul curent de studii. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenți.

Art. 132 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:14

Studentul are dreptul să ceară mărire de notă numai pentru notele obținute într-una din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de mărire a notei este următoarea:

  1. studentul completează o cerere tip, adresată Decanului;
  2. în cazul în care cererea este aprobată, cadrul didactic examinează studentul și îi trece nota în catalog.
Subscribe to RSS - javítóvizsga