You are here

Art. 112 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:17

Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după șase zile de la susținerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.

Responsible position: