Neptun

You are here

Art. 18 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 18:16

Statutul de student este activ în anul universitar în care studentul s-a înregistrat în sistemul Neptun și s-a înscris prin semnarea Contractului de studii. Statutul de student este în întrerupere (pasiv) atunci, când studentul solicită întrerupere pe anul sau semestrul respectiv prin cerere depusă la Secretariatul ITP, cu aprobarea Consiliului Facultății.

Art. 38 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 11:48

Registrul matricol

Studenții noi înscriși pe baza unui examen de admitere sau transfer vor fi înregistrați în Registrul matricol, documentul primar al evidenței studenților, un registru în format aprobat de Ministerul Educației Naționale. Registrul matricol în format tipărit se completează de secretarul responsabil pentru specializarea respectivă. Întocmirea, semnarea și arhivarea registrului se poate efectua și în format electronic, în Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor - Neptun.

Art. 11 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 18:01

Înscrierea (contractarea) unei discipline în contractul de studii înseamnă înscrierea la toate activitățile didactice asociate unei discipline (ore de curs, seminarii, proiect, practică), denumite generic cursuri. Condiția înscrierii este îndeplinirea cerințelor preliminare ale disciplinei respective. Înscrierea la discipline în cadrul ITP se realizează prin Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor Neptun.

Art. 112 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:17

Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după șase zile de la susținerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.

Subscribe to RSS - Neptun