vizsgajegy

You are here

Art. 26 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 19:18

Media examenelor de licență / disertație se calculează cu două zecimale, ca media aritmetică a probelor orale, respectiv a prezentării lucrărilor de licență / disertație.

Art. 24 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 19:13

La probele orale din cadrul examenelor de finalizare a studiilor, notele acordate de fiecare membru al comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. Nota obținută de candidat la o probă orală se calculează ca medie a notelor acordate de membrii comisiei care au dreptul de a nota.

Art. 112 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:17

Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după șase zile de la susținerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.

Subscribe to RSS - vizsgajegy