You are here

Minőségértékelő Bizottság · 2020-2024 · Areas of competence

Regulament privind evaluarea și asigurarea calității

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Regulamentul de funcționare a Comisiei pe Programele de Studii