értékelési űrlap

You are here

Art. 8 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 21:05

Fișele de evaluare și rapoartele de evaluare și autoevaluare vor fi depuse online prin formulare special concepute. Evaluarea activității didactice de către studenți și evaluarea practicii profesionale de către studenți vor fi depuse în mod anonim.

Subscribe to RSS - értékelési űrlap