You are here

Art. 13 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat