You are here

Art. 1 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 21:03

Dispoziții generale

Prezentul regulament al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este elaborat în baza următoarelor documente:

  1. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
  2. OMECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calității;
  3. Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
    urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
  4. Legea educației naționale nr. 1/2011;
  5. Carta ITP;
  6. Regulamentului de funcționare al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP.