vice-dean

You are here

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

 1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
 2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
 3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 31 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:54

VIII. Responsabilitate personală, socială și profesională

În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

 1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
 2. serviciul de calitate corespunzător;
 3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
 4. aplicarea legilor și a regulilor;
 5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 2 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:57

Organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și validarea internă a structurilor și funcțiilor de conducere are loc din 4 în 4 ani, cu respectarea principiilor legalității, a autonomiei universitare, a transparenței, a respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, a reprezentativității pe linii de studiu, a responsabilității, precum și a normelor etice și deontologice.

Art. 58 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 11:25

Mandatul prodecanului este de 5 ani. Atribuțiile prodecanului sunt următoarele:

 1. coordonează activitățile pentru care a fost numit de decan;
 2. are drept de semnătură cu aprobarea decanului;
 3. rezolvă toate problemele facultății care sunt asumate de decan și țin de competența sa;
 4. întocmește un raport anual despre activitatea sa de prodecan.
Subscribe to RSS - vice-dean