Scientific Research Committee

You are here

Art. 43 - Statutul cercetătorului științific

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 15:30

Pentru completarea și dezvoltarea potențialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în strânsă colaborare cu Centrul de Cercetare ITP și partenerii săi, urmând recomandările Consiliului Cercetării Științifice și a altor foruri competente, ITP va include în programele de studiu activități care să contribuie la pregătirea și stimularea angajării tinerilor în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare.

Art. 10 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:33

În Institutul Teologic Protestant CCS este forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate, a diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate.

Art. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:03

În colaborare cu Consiliul Facultății și cu Centrul de Cercetare ITP, CCS elaborează strategia și regulamentele specifice activității de cercetare științifică din universitate (Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice, Statutul cercetătorului științific, Regulamentul Centrului de Cercetare ITP).

Art. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 13:56

CCS monitoriziează și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 13:52

Definire și atribuții

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:38

Cifrele de școlarizare minime pentru studiile de masterat se stabilesc anual de Senatul ITP în concordanță cu nevoile Bisericilor fondatoare privind posturile ecleziale și de cercetare vacante, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul Facultății, ținând seama de performanțele absolvenților promoțiilor de masterat anterioare și de programele de cercetare elaborate de Consiliul Cercetării Științifice.

Art. 18 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:42
  1. Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută în HG 457/2011 (cu modificările ulterioare) art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 4 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:48

În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor este Consiliul Cercetării Științifice.

Art. 1 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:47

Prezenta Metodologie se bazează pe Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și pe celelalte reglementări legale în vigoare.

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:38

În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării este Consiliul Cercetării Științifice.

Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:36

Pages

Subscribe to RSS - Scientific Research Committee