You are here

Art. 2 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 13:17

Prezentul Regulament de organizare definește domeniul, structura și scopurile Centrului, în concordanță cu prevederile Cartei ITP, ale Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice, ale Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, ale Statutului cercetătorului științific, și cu regulamentele ce decurg din aplicarea Legii educației naționale 1/2011.