You are here

Art. 40 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 14:02

Relația dintre cadrele didactice și studenți se bazează pe iubirea aproapelui, pe aprecierea reciprocă, iar această relație trebuie să servească interesele activității didactice și de educare. De la cadrul didactic se cere un exemplu personal atât pe plan profesional, cât și spiritual, pentru ca acesta să poată favoriza îmbogățirea psihică, spirituală și morală a studenților. Nimeni nu are voie să abuzeze de poziția sa de cadru didactic. De la studenți se cere de asemenea să manifeste iubirea aproapelui și respect față de cadrele didactice și de personalul administrativ. De la membrii comunității academice se pretinde o ținută adecvată, iar de la cadrele didactice și studenți un comportament și un stil de vorbire demn de un teolog.