You are here

Art. 28 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:50

VII. Claritate

ITP facilitează accesul la toate informațiile care sunt importante pentru cadrele didactice și studenți, respectiv pentru alte instituții, cu care ITP colaborează. Transmiterea informațiilor trebuie să servească interesele ITP. Este interzisă scurgerea de informații, publicarea, respectiv comunicarea oricărei informații, care poate dăuna intereselor ITP. Astfel este interzisă și publicarea informațiilor false.

Cuvinte cheie: