You are here

Art. 19 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:56

În perioada școlarității studentul are următoarele drepturi:

 1. să participe la toate formele de activitate didactică, prevăzute în planul de învățământ și la activități didactice suplimentare organizate pentru pregătirea profesională (în conformitate cu prevederile Cartei ITP);
 2. să urmeze concomitent și o altă specializare la o altă facultate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament Art. 16 (cu aprobarea rectorului).
 3. să utilizeze sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele și biblioteca, sălile de lectură și toate mijloacele puse la dispoziție de ITP Cluj pentru pregătirea profesională și activitățile de natură spirituală;
 4. să participe la activitățile teologice și științifice studențești, precum și la munca de cercetare în țară și în străinătate;
 5. să beneficieze de îndrumarea unui cadru didactic în probleme de pregătire profesională și spirituală stabilit de Consiliul Facultății ITP (preotul studenților, îndrumător de an, tutori sau cadre didactice responsabile cu educația spirituală ale studenților de religie reformată, unitariană și evanghelică-lutherană);
 6. să primească sprijin material în diverse forme, în conformitate cu regulamentele stabilite de ITP Cluj;
 7. să beneficieze de asistență medicală gratuită, în conformitate cu legile în vigoare;
 8. să fie cazat în căminul studenților și să ia masa la cantina ITP Cluj, în condițiile prevăzute de regulamentele în vigoare;
 9. să înființeze foruri de autoreprezentare și autoguvernare (prezbiteriu etc.);
 10. să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților, în Consiliul Facultății ITP și în Senatul ITP;
 11. să beneficieze de tarif redus cu 50%, conform legislației în vigoare, pentru transportul local în comun și să beneficieze de tarife reduse cu 50% pentru acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film și alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice;
 12. să participe la cererea Institutului sau din propria inițiativă la probleme privind organizarea activităților anului din care face parte;
 13. în spiritul libertății religioase și de conștiință, studentul admis are libertatea de a-și schimba confesiunea oricând în cursul studiilor sale, dar acest lucru nu înseamnă înmatricularea sa la același an în rândul studenților de confesiunea la care s-a convertit. Studenții care își schimbă confesiunea în timpul școlarității sunt exmatriculați, cu posibilitatea de a se prezenta la examenul de admitere pentru locurile confesiunii alese.