reprezentant al studenților

You are here

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 45 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:40

Alegerile la nivelul Senatului

Senatul ITP are în compoziția sa reprezentanți ai cadrelor didactice ITP, ai studenților ITP, precum și ai Bisericilor fondatoare. Bisericile fondatoare au câte un reprezentant (episcopi sau delegații lor oficiali) în senatul universitar.

Art. 144 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 13:02

Organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul fiecărei componente a comunității universitare pot participa ca invitați la ședințe când se discută probleme studențești. Studenții au cel puțin un reprezentant în comisiile de etică, de asigurare a calității, de acordare a burselor, precum și în alte comisii cu caracter social, conform Legii nr. 199/2023, art. 145.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Art. 5 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 17:05

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:

  1. decanul ITP;
  2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
  3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  5. reprezentantul studenților;
  6. directorul general administrativ ITP.
Subscribe to RSS - reprezentant al studenților