KPTI Kutatóközpontja

You are here

Art. 4 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 07:50

Activitatea de cercetare teologică în diferitele domenii, proiectările, consultanțele, precum și celelalte servicii științifice din ITP se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetare ITP înființat prin documentul Nr. 128/2008 în urma acordului comun al Bisericilor susținătoare ITP.

Art. 1 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 13:11

Aspecte și principii generale

Centrul de Cercetare ITP (referit în continuare prin Centrul) este o unitate academică de cercetare, organizată în cadrul ITP, fiind constituit în vederea răspunderii cerințelor actuale ale Bisericii și societății. Centrul intenționează să concentreze și să dezvolte experiența profesională pentru desfășurarea unei cercetări științifice performante în domeniul fundamental al teologiei.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/17 - 13:27

Dispoziții generale

Centrul de Cercetare în Teologia Practică „Ravasz László" (CCTP), având denumirea "Ravasz László Gyakorlati Teológia Kutatóközpont" în limba maghiară, respectiv "Ravasz László" Research Center for Practical Theology în limba engleză, face parte integrantă din Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP). CCTP și este o unitate fără personalitate juridică, subordonată Consiliului Cercetării Științifice ITP.

Art. 43 - Statutul cercetătorului științific

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 15:30

Pentru completarea și dezvoltarea potențialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în strânsă colaborare cu Centrul de Cercetare ITP și partenerii săi, urmând recomandările Consiliului Cercetării Științifice și a altor foruri competente, ITP va include în programele de studiu activități care să contribuie la pregătirea și stimularea angajării tinerilor în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare.

Art. 21 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:24

Proceduri

Consiliul Cercetării Științifice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui sau a majorității simple a CCS, conducerea operativă fiind asigurată de secretarul său științific și de conducerea Centrului de Cercetare ITP.

Subscribe to RSS - KPTI Kutatóközpontja