You are here

Art. 21 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:24

Proceduri

Consiliul Cercetării Științifice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui sau a majorității simple a CCS, conducerea operativă fiind asigurată de secretarul său științific și de conducerea Centrului de Cercetare ITP.