evaluare

You are here

Art. 24 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/10 - 19:13

La probele orale din cadrul examenelor de finalizare a studiilor, notele acordate de fiecare membru al comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. Nota obținută de candidat la o probă orală se calculează ca medie a notelor acordate de membrii comisiei care au dreptul de a nota.

Art. 22 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:13

Evaluarea calității programelor de studiu se finalizează prin elaborarea Raportului de evaluare a comisiei, care prezintă în forme specifice, calitatea programelor educaționale și a resurselor utilizate.

Art. 21 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:12

În procesul de evaluare a calității programelor de studiu se vor lua în considerare și concluziile autoevaluărilor cadrelor didactice, evaluărilor colegiale, evaluării cadrelor didactice de către studenți, evaluării absolvenților și evaluărilor primite de la Bisericile susținătoare.

Art. 6 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:07

CCS evaluează anual activitatea grupurilor, cercurilor și atelierelor de cercetare pe baza raportului de autoevaluare întocmit de conducătorul unității respective. În activitățile de evaluare CCS poate solicita aportul unor specialiști din exteriorul Institutului.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:05

CCS evidențiază și evaluează activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și a studenților din ITP.

Subscribe to RSS - evaluare