You are here

Art. 6 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:07

CCS evaluează anual activitatea grupurilor, cercurilor și atelierelor de cercetare pe baza raportului de autoevaluare întocmit de conducătorul unității respective. În activitățile de evaluare CCS poate solicita aportul unor specialiști din exteriorul Institutului.

Kulcsszavak: