mobilitate

You are here

Art. 140 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 19:31

Această regulă se aplică inclusiv în cazul studenților aflați în mobilitate în străinătate. La studenții în mobilitate vor fi luați în considerare numai notele la disciplinele obligatorii și opționale contractate la instituțiile din străinătate care se echivalează cu disciplinele din planul de învățământ generic aferent anului de studiu. Nu vor fi luate în considerare disciplinele raportate în avans, sau contractate în plus față de planul de învățământ generic.

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Art. 53 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 12:16

În cazul în care studentul participă la o mobilitate de studiu în străinătate, lista disciplinelor opționale oferite de către ITP poate fi complementată cu disciplinele de specialitate oferite de instituția din străinătate unde se desfășoară mobilitatea. Discipline de specialitate ale instituției contractate în cadrul mobilității, care nu figurează ca discipline obligatorii în planul de studiu al studentului, pot fi echivalate cu disciplinele opționale ale ITP. Posibilitatea echivalării ale acestor discipline trebuie stabilită în prealabil de către Comisia pe Programe de Studii.

Art. 35 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:56

ITP promovează organizarea unor specializări de masterat în comun cu universități de prestigiu din străinătate. Examenele promovate în cadrul mobilităților internaționale ale ITP se recunosc de către Consiliul Facultății, la cererea masterandului și pe baza actelor oficiale.

Subscribe to RSS - mobilitate