You are here

Art. 35 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:56

ITP promovează organizarea unor specializări de masterat în comun cu universități de prestigiu din străinătate. Examenele promovate în cadrul mobilităților internaționale ale ITP se recunosc de către Consiliul Facultății, la cererea masterandului și pe baza actelor oficiale.

Illetékes intézeti testület: