student

You are here

Art. 13 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:11

Pe perioada studiului în cadrul ITP, studentul practicant are același drepturi și obligații ca toți ceilalți studenți: este cazat în internatul institutului, ia masa la cantină, respectă toate regulamentele instituționale, participă la practica profesională de sărbători (slujbe bisericești de legație).

Art. 14 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:44

Studentul practicant va desfășura activitățile cuprinse în programul de practică partajat atât la ITP cât și la parohia unde a fost repartizat în conformitate cu graficul stabilit.

Art. 12 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:43

Studentul practicant își păstrează concomitent calitatea de student al ITP pe toată durata practicii, cu toate drepturile și obligațiunile aferente acestui statut, reglementat de legislația universitară și de regulamentele ITP.

Art. 11 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:41

Studentul

Studentul absolvent al ITP participă la practică profesională în vederea aplicării în practică a cunoștințelor teoretice dobândite și familiarizarea cu sarcinile zilnice din cadrul bisericii. Promovarea programului de practică, cât și a examenelor sunt condițiile obligatorii ale absolvirii programului de masterat (absolutoriu) și a înscrierii la examenul de finalizare a studiilor de masterat.

Art. 40 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 14:02

Relația dintre cadrele didactice și studenți se bazează pe iubirea aproapelui, pe aprecierea reciprocă, iar această relație trebuie să servească interesele activității didactice și de educare. De la cadrul didactic se cere un exemplu personal atât pe plan profesional, cât și spiritual, pentru ca acesta să poată favoriza îmbogățirea psihică, spirituală și morală a studenților. Nimeni nu are voie să abuzeze de poziția sa de cadru didactic. De la studenți se cere de asemenea să manifeste iubirea aproapelui și respect față de cadrele didactice și de personalul administrativ.

Art. 28 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:50

VII. Claritate

ITP facilitează accesul la toate informațiile care sunt importante pentru cadrele didactice și studenți, respectiv pentru alte instituții, cu care ITP colaborează. Transmiterea informațiilor trebuie să servească interesele ITP. Este interzisă scurgerea de informații, publicarea, respectiv comunicarea oricărei informații, care poate dăuna intereselor ITP. Astfel este interzisă și publicarea informațiilor false.

Art. 25 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:48

VI. Cinste și integritate

Orice membru al comunității academice are obligația de a manifesta un comportament onest și cinstit atât în activitatea didactică cât și în cercetare și în funcția de conducere, și anume conform prevederilor normelor creștine bazate pe Biblie.

Art. 19 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:42

Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.

Art. 70 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:24

Formarea viitorilor preoți implică de asemenea participare obligatorie la activități de formare personală și practică pastorală care vizează deopotrivă pregătirea spirituală și profesională a studenților:

Art. 9 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:00

În toate structurile de conducere pot fi aleși numai membri ai comunității universitare, cadre didactice și cercetători, respectiv studenți de la toate ciclurile de studii universitare și forme de învățământ. Ponderea studenților în Consiliul Facultății și în Senat este de min. 25%.

Pages

Subscribe to RSS - student