You are here

Art. 50 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 11:20

Prorectorul este locțiitorul oficial al rectorului, și este responsabil la nivel instituțional privind organizarea și coordonarea activităților științifice și de cercetare. Mandatul prorectorului este de 5 ani. Atribuțiile prorectorului sunt următoarele:

  În calitatea de locțiitor oficial al rectorului:
 1. semnează în mod oficial în locul și cu aprobarea rectorului;
 2. conduce ședințele Consiliului de Administrație prin mandatul rectorului;
 3. reprezintă ITP prin mandatul rectorului în fața autorităților de stat și ecleziale. În cazul indisponibilității rectorului sau pe baza acordului comun, reprezintă ITP la conferințele rectorilor;
 4. reprezintă ITP cu ocazia evenimentelor organizate de instituții partenere, precum și la cele ecleziale sau de altă natură;
 5. este membru al Consiliului de Administrație;
 6. are grijă de executarea hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administrație și ale rectorului.
 7. În calitatea de responsabil la nivel instituțional privind organizarea și coordonarea activităților științifice și de cercetare:

 8. supraveghează în general activitatea de cercetare științifică în ITP;
 9. supraveghează funcționarea Centrelor de Cercetare și a altor instituții sau cercuri de cercetare din cadrul ITP;
 10. coordonează activitatea Consiliului Cercetării Științifice;
 11. are grijă de executarea hotărârilor Senatului și Consiliului Facultății privind problemele de cercetare;
 12. înaintează propuneri în privința creșterii eficacității și dezvoltării activităților științifice și de cercetare;
 13. coordonează demersurile de asigurare a calității privind evaluarea activității cadrelor didactice și de cercetare, dispune de inițierea procedurii administrative, formulează propuneri privind întocmirea formularelor de evaluare a calității;
 14. întocmește un raport anual despre activitatea sa de prorector.

Kulcsszavak:

Felelős tisztség: