You are here

Art. 143 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 19:44

Condiția de promovare a unui an universitar și de înscriere în anul universitar următor este acumularea (prin rezultate obținute, respectiv cele recunoscute și/sau reportate în acel an) a unui număr de minim 40 credite la disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al specializării (în afara eventualelor credite ale disciplinelor la care s-a reînscris studentul).