You are here

Art. 149 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:57

Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, precum și a prevederilor cuprinse în Carta ITP, adoptată de către Senatul Institutului atrage după sine aplicarea următoarelor sancțiuni:

  1. mustrare verbală și/sau scrisă;
  2. suspendarea dreptului de a locui în cămin;
  3. retragerea temporară a bursei de performanță, de merit, de studiu și/sau sociale;
  4. retragerea definitivă a bursei de performanță, de merit, de studiu și/sau sociale;
  5. amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligațiile minimale;
  6. exmatriculare;
  7. exmatriculare fără dreptul de a se prezenta la admitere din nou la ITP.