intézeti fegyelem

You are here

Art. 149 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:57

Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, precum și a prevederilor cuprinse în Carta ITP, adoptată de către Senatul Institutului atrage după sine aplicarea următoarelor sancțiuni:

Subscribe to RSS - intézeti fegyelem