You are here

Art. 82 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:29

Studentul care până la sfârșitul anului universitar acumulează mai puțin de 40 de credite din totalul de 60 reprezentând ritmul normal de studii anuale va fi exmatriculat. Cauzele de forță majoră (concedii medicale și de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte medicale eliberate) se consideră excepții și se rezolvă la cererea studentului prin prelungirea școlarității sau întrerupere.