minőségbiztosítás

You are here

Art. 4 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/12 - 14:46

Indiciile calității

 1. Activitatea didactică bazată pe programe de studiu (planuri de învățământ) care arată:
  • aportul disciplinei la formarea competenței pastorale generale (criterii didactice),
  • înnodarea disciplinei cu celelalte discipline,
  • întemeierea științifică prin literatura de specialitate relevantă,
  • relevanță în privința profesiei,
  • actualizarea, revizuirea sau adaptarea continuă a conținuturilor disciplinelor sau a metodologiilor de predare.
 2. Activitate științifică și profesională demonstrată prin

Art. 2 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 22:49

Procesele de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studiu sunt parte integrantă a sistemului de management al calității din ITP, esențiale pentru a se asigura îmbunătățirea continuă a calității educației oferite de Institut.

Art. 24 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:25

În activitatea sa CCS colaborează îndeaproape cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, care îi oferă sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea și stocarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Institut.

Art. 23 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:46

Printre scopurile fundamentale ale ITP se numără crearea unui climat, în care se formează munca de calitate, capacitatea de inițiativă, interesul științific, eficiența, profesionalismul, dezvoltarea spirituală și conștiința profesională. De aceea, ITP stimulează îndeosebi aprofundarea conștiinței profesionale a cadrelor didactice și a studenților.

Art. 2 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 21:04

Managementul calității în ITP, a proceselor academice și a participanților implicați în aceste procese, presupune existența și implementarea unui sistem de criterii de calitate în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare ITP, și cerințele Bisericilor fondatoare.

Subscribe to RSS - minőségbiztosítás