beiratkozás

You are here

Art. 59 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 12:34

Studentul care într-un an universitar a obținut (a realizat sau a reportat) cel puțin 100 de credite din disciplinele obligatorii și opționale ale planului de învățământ (cu excepția celor la care s-a reînscris), poate solicita la începutul anului universitar următor comasarea ulterioară a doi ani de studii. În urma aprobării din partea Consiliului Facultății studentul va fi înscris în anul de studiu corespunzător (anul trei sau anul patru), și va satisface cerințele planului de învățământ valabil pentru promoția în cauză. Nu se poate aproba comasarea ultimului an de studiu.

Art. 32 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 11:16

Înscrieri ulterioare se pot face doar în cazuri excepționale, în perioada de înregistrare, în baza unei aprobări speciale ale Consiliului Facultății. O cerere în acest sens trebuie depusă la Secretariatul ITP înaintea începerii anului academic.

Art. 30 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 11:08

Înscrierea la studii universitare

Înscrierea studentului într-un an de studiu se face cu trei zile înainte de începerea anului universitar, la cererea studentului care îndeplinește condițiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 33 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 09:22

Înmatricularea în anul I se face de către Rector, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere. Studentul înmatriculat primește un numărul matricol pentru fiecare ciclu de studiu în parte, valabil pentru întreaga perioadă de școlaritate în Institut. Numerele din registrul matricol se dau în mod continuu pentru fiecare serie nouă de școlarizare.

Subscribe to RSS - beiratkozás