magiszteri záróvizsga

You are here

Art. 22 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/11 - 13:03

Proba orală a examenului de disertație constă, în conformitate cu specializarea de teologie protestantă pastorală aplicată, în evaluarea competențelor absolvenților privind aplicarea gândirii sintetice și pregătirea lor profesională prin prisma teologiei sistematice (dogmatică și etică) și teologiei practice (omiletică, catehetică, consiliere pastorală).

Art. 28 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Sze, 2021/02/10 - 19:17

Media minimă de promovare a probei orale din cadrul examenului de disertație este 5,00. Media minimă pentru promovarea examenului aferent pregătirii și prezentării lucrării de disertație este 6,00. Media finală minimă de promovare este 6,00.

Art. 15 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Sze, 2021/02/10 - 19:02

Examenul de disertație constă în:

  • Proba 1: un examen sumativ final, care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale în conformitate cu calificarea oferită de program, și se desfășoară sub formă de examen oral;
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Art. 2 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Sze, 2021/02/10 - 18:23

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior acreditat care poate organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții programelor de studii organizate în baza Legii nr. 1/2011. Pentru ciclul I de studii, studiile universitare de licență se încheie cu examen de licență, pentru ciclul II de studii, studiile universitare de master se încheie cu examen de disertație.

Art. 38 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:13

La examenul pentru finalizarea studiilor de masterat se pot prezenta doar acei absolvenți care au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în planul de învățământ pentru semestrele de studiu, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație.

Art. 37 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:11

Data examenului de finalizare a studiilor de masterat este stabilită de Consiliul Facultății. De regulă, examinarea are loc în sesiunea din vară (iunie). Consiliul Facultății poate programa un examen suplimentar de finalizare a studiilor în sesiunea de toamnă (septembrie).

Art. 36 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:05

Finalizarea studiilor de masterat

Finalizarea studiilor de masterat se se desfășoară conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație și a Regulamentului privind elaborarea tezei de licență și a disertației. Examenul de finalizare are două componente: susținerea disertației în fața unei comisii de specialitate și un examen sumativ final, care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale în conformitate cu calificarea oferită de program.

Subscribe to RSS - magiszteri záróvizsga