órarend

You are here

Art. 25 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 20:30

În programarea practicii profesionale la Instituția gazdă se va ține cont de evenimentele din viața bisericii locale și ritmul anului bisericești (de exemplu, săptămâni pentru pregătirea spirituală pentru împărtășanie, alte pregătiri festive sau ocazionale).

Art. 20 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 20:25

Programul cadru de practică profesională se stabilește înaintea începutului anului universitar și vor fi aduse la cunoștința tuturor părților implicate. Acest program va include intervalele între care studenții se află la instituția gazdă precum și perioadele cu prezență fizică la ITP.

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Art. 22 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:44

Activitățile didactice se desfășoară la specializările de zi în zilele lucrătoare (luni–vineri) ale săptămânii. Data și durata activităților practice sunt reglementate de convențiile de practică și Regulamentul de practică profesională. La sfârșitul fiecărui semestru se prevăd diferite forme de verificare. Ponderea examenelor în total evaluări finale va fi de min. 50%.

Art. 73 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:00

Cuantumul absențelor nemotivate nu poate depăși 20% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline, iar cuantumul total al absențelor motivate și a celor nemotivate nu poate depăși 50%. În caz contrar, studentul va reface toate activitățile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante. În cazul în care există interferențe între orarul stabilit și programarea disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de Consiliul Facultății.

Subscribe to RSS - órarend